En fri og pluralistisk presse er afgørende for det danske demokrati

Vi er alle medievirksomheder, som er sat i verden for at støtte demokrati og sammenhængskraft. Vi er forskellige; nogle af os er lokale, andre nationale, nogle private, andre offentligt ejede. Men vores formål er fælles; vi søger at engagere og samle danskerne, vi skaber og fortæller historier. Vi tager demokrati, kultur og fællesskab alvorligt.

Presseudgivere

Den 2. juli 2021 stiftede en lang række danske mediehuse foreningen Danske Pressepublikationers Kollektive Forvaltningsorganisation/Danish Press Publications Collective Management Organisation; forkortet DPCMO.

Tjenester

Foreningen søger at indgå aftaler med udbydere af informationssamfundstjenester og onlineindholdsdelingstjenester med henblik på at sikre en retmæssig udnyttelse af udgivernes rettigheder efter ophavsretslovens §§ 52 c og 69 a.

Om os

Foreningens navn erf Danske Pressepublikationers Kollektive Forvaltningsorganisation - forkortet DPCMO. DPCMO er sammensat af et stort antal danske mediehuse. Vi er forskellige; nogle af os er lokale, andre nationale, nogle private, andre offentligt ejede. Alle medlemmer er dog sat i verden for at støtte den demokratiske informationsudveksling og sammenhængskraft.

Læs mere

Hvad vi laver

DPCMO er en repræsentativ, uafhængig fællesforening for udgivernes rettigheder efter ophavsretslovens § 52 c og § 69 a. Formålet med foreningen er at forvalte udgivernes rettigheder i en digital sammenhæng. Fælles for alle medlemmer er, at vi søger at engagere og samle danskerne om den frie og demokratiske samtale og nyhedsudveksling.

Læs mere