Presseudgivere

Et alsidigt og mangfoldigt dansk medieudbud er afgørende for det danske demokrati. Frie og uafhængige medier skal med deres redigerede indhold til et dansk publikum understøtte, opretholde og udvikle den demokratiske debat og folkeoplysningen.

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

I en globaliseret verden med et hastigt forandrende mediebillede har Folketinget givet danske presseudgivere mulighed for at forvalte deres nye udgiverrettigheder i ophavsretslovens § 69a (og §52c) sammen i en fælles forvaltningsorganisation. Forvaltningen skal være til gavn for både udgiverne, brugerne og samfundet.

Vi er alle medievirksomheder, som er sat i verden for at støtte demokrati og sammenhængskraft. Vi er forskellige; nogle af os er lokale, andre nationale, nogle private, andre offentligt ejede. Men vores formål er fælles; vi søger at engagere og samle danskerne, vi skaber og fortæller historier. Vi tager demokrati, kultur og fællesskab alvorligt.

Dansk indhold styrker sammenhængskraften

Samtale, debat og oplysning er kernen i vores aktiviteter. Vi sætter en ære i, at vores brugere – læsere, seere, lyttere – møder en virkelighed, de kender – men også en, der udfordrer dem og deres syn på samfundet og fællesskabet.

Og vi står ved vores indhold. Vi redigerer. Vi tager ansvar.

Lille sprogområde, stort udbud

Danmark er et lille sprogområde. Alligevel har vi et stort udvalg af publicistiske medier til glæde for danskerne. Derfor må vi værne om den brede adgang til det unikke danske indhold.

Den offentlige samtale

Et velfungerende demokrati afhænger af en velfungerende offentlig samtale. Derfor har vi i Danmark en regulering, der skal sikre denne. Grundloven beskytter ytringsfriheden. Medieansvarsloven sikrer spillereglerne for mediernes ageren. Radio- og fjernsynsloven regulerer public service-mediernes virke. Og Pressenævnet kan behandle klager over pressen.

Lov nr. 1121 af 4. juni 2021

Med virkning fra den 7. juni 2021 har danske presseudgivere fået nye rettigheder i ophavsretsloven, idet de tildeles en eneret i relation til informationssamfundstjenester og onlineindholdsdelingstjenesters brug af pressepublikationer. De nye eneret skal være med til at sikre udgiverne et afkast af deres investeringer i produktion af nyt redaktionelt indhold, som bidrager til den offentlige samtale og dermed et velfungerende demokratisk samfund.