Vi tager demokrati, kultur og fællesskab alvorligt

Vi er alle medievirksomheder, som er sat i verden for at støtte demokrati og sammenhængskraft. Vi er forskellige; nogle af os er lokale, andre nationale, nogle private, andre offentligt ejede. Men vores formål er fælles; vi søger at engagere og samle danskerne, vi skaber og fortæller historier. Vi tager demokrati, kultur og fællesskab alvorligt.

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Presseudgivere
Et alsidigt og mangfoldigt dansk medieudbud er afgørende for det danske demokrati. Frie og uafhængige medier skal med deres redigerede indhold til et dansk publikum understøtte, opretholde og udvikle den demokratiske debat og folkeoplysningen.
Bestyrelse
Bestyrelsen består af 13 medlemmer, som bredt repræsenterer mediehusene. Bestyrelsen blev valgt på generalforsamlingen den 11. maj 2023 og blev konstitueret samme dag. Bestyrelsen er valgt for to år.
Anders Krab-Johansen
Formand
Koncernchef og udgiver, Berlingske Media
Peter Deurmann Petersen
Næstformand
Juridisk chef, Aller Media A/S
Christoph Nørgaard
Næstformand
Adm. direktør, Altinget.dk ApS
Anne Sofie Christensen-Dalsgaard
Adm. direktør, Baggrund Medier ApS
Morten Vinter Jensen
Adm. direktør, Det Nordjyske Mediehus A/S
Andreas Marckmann Andreassen
Adm. direktør, Fagbladet Folkeskolen ApS
Jan Jørgensen
Adm. direktør, TV 2 Bornholm
Dorthe Bjerregaard-Knudsen
COO, JP Politikens Hus A/S
Jørn Broch
Digital chefredaktør, Jysk Fynske Medier P/S
Hans-Christian Kock
Kommerciel direktør, Kristeligt Dagblad A/S
Jens Nicolaisen
Adm. direktør, Sjællandske Medier A/S
Helle Djernis
Advokat, TV 2 Danmark A/S
Elisabeth Halmø
EVP og CCO, Bonnier Publications A/S
Medlemmer
Medlemmerne er udgivere af pressepublikationer, hvis formål er at bringe almenheden oplysninger i form af aktualitetsstof eller om andre emner udgivet i medier på udgiverens initiativ og under dennes ansvar og kontrol.

Foreningens medlemmer er tilmeldt Pressenævnet og står dermed til ansvar for rigtigheden af og kvaliteten i det indhold, medlemmet publicerer.

Foreningen er åben for alle medier, som er tilmeldt Pressenævnet og dermed står til ansvar over for rigtigheden af og kvaliteten i det indhold, mediet publicerer.

Foreningen blev stiftet den 2. juli 2021 af en lang række mediehuse, herunder store nationale, regionale og lokale mediehuse, public service-stationerne DR, TV 2 og TV 2-regionerne, magasinhusene Aller Media og Bonnier Publications samt flere fagblade og niche mediehuse og tæller i dag 37 medlemmer.