Anmodning om aftalelicensgodkendelse

DPCMO har i sommeren 2023 indsendt anmodning om aftalelicensgodkendelse til Kulturministeriet vedrørende det specifikke område i ophavsretslovens § 69a, jf. § 29a, på vegne af foreningens presseudgivere. Måtte DPCMO opnå godkendelse, vil relevante rettighedshavere altid kunne kontakte DPCMO og nedlægge forbud mod den i § 29a, stk. 1 nævnte anvendelse af pressepublikationer.