Bestyrelse

Bestyrelsen består af 12 medlemmer, som bredt repræsenterer mediehusene.

Bestyrelsen blev valgt på generalforsamlingen den 2. juli 2021 og blev konstitueret samme dag. Bestyrelsen er valgt for to år.